Payment policy

Payment policy

Chúng tôi ưu tiên thanh toán bằng thẻ Tín dụng, thẻ Ghi nợ hoặc bất kỳ thẻ nào được bên thứ ba chấp nhận:

Tuy nhiên, chúng tôi có thể thanh toán bằng tiền mặt cho tất cả các giao dịch mua. Khi Người giao hàng đến trước cửa nhà bạn với đơn đặt hàng của bạn, anh ta cũng sẽ đưa cho bạn một hóa đơn từ Crumbs. Trong trường hợp cần có hóa đơn VAT, hãy điền thông tin chi tiết của bạn vào ô Hướng dẫn Đặc biệt và chúng tôi sẽ gửi hóa đơn đó cho bạn. Nếu vì lý do nào đó mà bạn chưa thanh toán khi giao hàng, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp thanh toán, thường bằng cách cộng số tiền còn thiếu vào hóa đơn tiếp theo hoặc cách khác, bạn có thể ghé vào cửa hàng của chúng tôi và khắc phục khoản thanh toán của bạn tại đó.

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH TÀI CÁT :Số tài khoản: 1031349698

Chi nhánh: Phú Mỹ Hưng 

Ngân hàng: Vietcombank