Shipping policy

Shipping policy

Nếu có đơn đặt hàng khẩn cấp hoặc thời gian giao hàng sớm mà bạn yêu cầu (tùy sản phẩm, thông thường là các sản phẩm phải cấp đông thì mới có thể giao hàng ngay), vui lòng đặt nó trong hướng dẫn đặc biệt. Một lần nữa Crumbs sẽ cố gắng ưu tiên các nhu cầu đặc biệt trước, mặc dù không có gì đảm bảo.


Chúng tôi sẽ giao tất cả đơn hàng sau một ngày khi nhận được đơn hàng của bạn. Nếu bạn không ghi chú thời gian bạn muốn nhận hàng, chúng tôi sẽ nhắn tin hoặc email để xác nhận thời gian giao hàng theo lịch của chúng tôi.


Chúng tôi tính phí vận chuyển như sau:
Đơn hàng dưới 200.000 vnđ: phí vận chuyển là 40.000 vnđ
Đơn hàng giá trị là 200.000 vnđ đến 500.000 vnđ: phí vận chuyển là 30.000 vnđ
Đơn hàng giá trị là 600.000 vnđ đến 1.000.000 vnđ: phí vận chuyển là 20.000 vnđ
Đơn hàng giá trị từ 1.000.000 vnđ trở lên: Miễn phí vận chuyển.
Đối với các đơn hàng ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết phí vận chuyển trước khi đặt hàng.


Crumbs muốn bạn có trải nghiệm thú vị từ khi đặt hàng cho đến khi ăn sản phẩm của chúng tôi. Nếu một sản phẩm không đạt yêu cầu, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ hoàn lại tiền hoặc thay thế cho bạn.

Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ hậu cần về việc cung cấp chứng từ từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.
Đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần có trách nhiệm cung cấp bằng chứng nhận giao nhận hàng hóa (ảnh chụp và chữ ký người nhận hàng) cho người mua và người bán khi có yêu cầu.


Khiếu nại:
Nếu bạn không hài lòng với sản phẩm của chúng tôi hoặc dịch vụ của chúng tôi và không thể giải thích mối quan tâm của bạn với Người giao hàng, đừng ngần ngại viết thư cho chúng tôi. Địa chỉ email cần viết là sales@crumbs.com.vn