Whole Wheat Soft Vienna (5 ps/pack)


Whole Wheat Soft Vienna (5 ps/pack)

56.000₫

Summary:

Ingredient: Whole Wheat  flour, Dried Yeast, Wet Yeast, Salt, Wheatgerm, Water, Oil.  


Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Ingredient: Whole Wheat  flour, Dried Yeast, Wet Yeast, Salt, Wheatgerm, Water, Oil.