Fruit Cake 530g (No Sugar)


Fruit Cake 530g (No Sugar)

250.000₫

Summary:

Ingredients (No sugar) : Banana, Cinnamon, Butter, Egg, Flour, Pecan, Almond, Walnut, Mix Fruit, Raisin, Cranberry  


Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

Ingredients (No sugar) : Banana, Cinnamon, Butter, Egg, Flour, Pecan, Almond, Walnut, Mix Fruit, Raisin, Cranberry