Whole Wheat Bread

VIENNA MỀM NGUYÊN CÁM (5 CHIẾC/GÓI)

Thành phần: Bột mì nguyên cám, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

56.000₫

BÁNH SANDWICH NGUYÊN CÁM 1100G 12CMX12CM

Sử dụng bột mì nguyên cám không tẩy trắng, mầm lúa mì, muối, dầu thực vật, men khô và chất làm bánh mì. Một lựa chọn lành mạnh hơn.  

113.000₫

BÁNH MÌ LỤC ĐỊA NGUYÊN HẠT 450G

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

81.000₫

BÁNH TRÁNG TOÀN THÂN PASTA DURA 450G

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

92.000₫

BÁNH VIENNA TOÀN BỘ 550G

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

81.000₫

BÁNH VIENNA CỨNG TOÀN BỘ (5 CHIẾC/GÓI)

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

46.000₫

Bánh nguyên cám CIABATTA (5 cái /gói)

Sử dụng bột mì nguyên cám chưa tẩy trắng, mầm lúa mì, muối, dầu thực vật, men khô và chất làm bánh mì. Một lựa chọn lành mạnh hơn.  

69.000₫

Bánh SANDWICH PUMPKING nguyên cám 550G

Thành phần: Bột trắng, Bí ngô, Hạt bí ngô, Bơ, Men, Muối, Nước.  

108.000₫

Bánh nguyên cám HOTDOG BUN 100G (10 miếng/gói)

Sử dụng bột mì nguyên cám chưa tẩy trắng, mầm lúa mì, muối, dầu thực vật, men khô và chất phụ gia làm bánh. Một lựa chọn lành mạnh hơn.  

119.000₫

Bánh HAMBURGER nguyên cám 80G (10 cái/gói)

 Sử dụng bột mì nguyên cám chưa tẩy trắng, mầm lúa mì, muối, dầu thực vật, men khô và chất làm bánh mì. Một lựa chọn lành mạnh hơn.  

119.000₫

BÁNH MÌ NGUYÊN CÁM FLAT PANINI 115G /(5 chiếc/gói)

Sử dụng bột mì nguyên cám chưa tẩy trắng, mầm lúa mì, muối, dầu thực vật, men khô và chất phụ gia làm bánh. Một sự lựa chọn lành mạnh hơn.  

86.000₫

Bánh cuộn tròn nguyên cám ROUND ROLL 80G (10 cái/gói)

 Sử dụng bột mì nguyên cám chưa tẩy trắng, mầm lúa mì, muối, dầu thực vật, men khô và chất phụ gia làm bánh. Một sự lựa chọn lành mạnh hơn.  

88.000₫

BÁNH MÌ PHÁP NGUYÊN CÁM 150G (5 cái/gói)

Sử dụng bột mì nguyên cám chưa tẩy trắng, mầm lúa mì, muối, dầu thực vật, men khô và chất phụ gia làm bánh. Một sự lựa chọn lành mạnh hơn.  

81.000₫

BÁNH MÌ CUỘN VỎ 80G (5 CHIẾC/GÓI)

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

46.000₫

  • 1