Bánh mì trắng

Bánh sandwich trắng 1100G 12CMX12CM

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

106.000₫

Bánh Sandwich PUMPKING 550G

 Thành phần: Bột trắng, Bí ngô, Hạt bí ngô, Bơ, Men, Muối, Nước.  

94.000₫

Bánh MUFFIN Anh80G (10 cái/gói)

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

36.000₫

Bánh sandwich trắng Flat PANINI 115G (5 cái/gói)

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

69.000₫

BÁNH CIABATTA TRẮNG ( 5 cái/gói)

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

43.000₫

HOTDOG BUN 100G (10 cái/gói)

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

106.000₫

BÁNH VIENNA MỀM (5 CHIẾC/GÓI)

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

50.000₫

HAMBURGER BUN 80G (10 cái/gói)

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

38.000₫

Bánh cuộn tròn 80G (10 cái/gói)

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

100.000₫

BÁNH VIENNA CỨNG (5 CHIẾC/GÓI)

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

38.000₫

BÁNH MÌ DÀI

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

94.000₫

BÁNH VIENNA 550G

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

50.000₫

BÁNH PASTA DURA 450G

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

58.000₫

BÁNH MÌ KIỂU LỤC ĐỊA 450G

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

50.000₫

BÁNH NGỌT TRÒN (5 CHIẾC/GÓI)

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

50.000₫

BÁNH MÌ CUỘN VỎ HẠT 80G (5 CHIẾC/GÓI)

Thành phần: Bột mì trắng, Men khô, Men ướt, Muối, Bột mì, Nước, Dầu.  

36.000₫